Z dniem 1 stycznia 2014 roku, w partnerstwie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim, rozpoczęliśmy nasz nowy projekt pt:

 

"Bliżej Obywatela - konsultacje społeczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim"

(działanie 5.4.2, POKL)

 

Cel ogólny projektu:

Wzmocnienie kompetencji obywateli i pracowników powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w zakresie efektywnego prowadzenia konsultacji społecznych poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, pomoc w realizacji efektywnego procesu konsultacji wraz z ewaluacją oraz promocję idei konsultacji społecznych od stycznia do grudnia 2014

 

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

1) Szkolenia dla JST i NGO w zakresie konsultacji społecznych

2) Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne w zakresie konsultacji społecznych

3) Zaplanowanie, wdrożenie i ewaluacja procedur konsultacji społecznych

 

Grupą docelową są:

- pracownicy/pracownice starostwa powiatowego czarnkowsko-trzcianeckiego

- działacze/działaczki lokalnych organizacji pozarządowych

 

 

Więcej informacji udziela:

Elżbieta Kujawa, pod nr tel.: 61 8533 433

koordynator projektu

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia