Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Gminą Tarnowo Podgórne
rozpoczęła realizację projektu

 „Vademecum współpracy w Gminie Tarnowo Podgórne”

POKL 5.4.2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Cel ogólny projektu:

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Tarnowo Podgórne w zakresie tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych oraz tworzenia przestrzeni i warunków do społecznej aktywności.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Stworzymy portal wiedzy dla NGO
  2. Będziemy prowadzić konsultacje społeczne
  3. Szkolimy przedstawicieli/ki JST z organizacji procesu konsultacji, wykorzystania narzędzi/technik konsultacyjnych i ewaluacji
  4. Stworzymy Wieloletni Program Współpracy JST i NGO
  5. Utworzymy Centrum Organizacji Pozarządowych
  6. Szkolimy i doradzamy organizacjom pozarządowym m.in. w zakresie: skutecznej komunikacji z JST, pozyskiwania funduszy, promocji NGO, konsultacji społecznych, pozyskiwania wolontariuszy, sprawozdawczości i księgowości w NGO

 

Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul.Rolna 19/3, 61-491 Poznań, tel.61/8533433, fax.61/8553307, email: biuro@poznan.frdl.pl

Partner Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61/8959200, fax.61/8146118, email: ug@tarnowo-podgorne.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia