Wydawanie decyzji administracyjnych przez zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych
Termin: Czwartek, 14 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA:
14 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00.

CENA: 359zł/os. netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

Rabat 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji!

SZKOLENIE MA NA CELU:
Usystematyzowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości związanych z teoretyczną oraz praktyczną stroną prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na lokalizację zjazdu.

POLECAMY RÓWNIEŻ SZKOLENIE:

Poznań, 15 września:

Wydawanie decyzji administracyjnych dla zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji reklam przy drogach publicznych.

UWAGA! Przy jednoczesnym zgłoszeniu osób na szkolenie 14 i 15 września z tej samej instytucji dodatkowy RABAT 10%.

PROGRAM:

1. Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w zakresie postępowań dotyczących wydawania decyzji na lokalizację zjazdu.
2. Pozaustawowe dokumenty stanowiące przesłanki
do wydania decyzji administracyjnej.
3. Rodzaje, wymagania i parametry techniczne zjazdów.
4. Wymagania formalne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.
5. Tytuł prawny do nieruchomości (własność i użytkowanie).
6. Pełnomocnicy stron.
7. Zmiana właściciela/użytkownika w trakcie postępowania administracyjnego.
8. Instytucja „zawiadomienia" stron i podmiotów.
9. Terminy wydania decyzji administracyjnej.
10. Postępowanie odwoławcze.
11. Doręczenia.
12. Zjazdy bez uzyskanej zgody od zarządcy drogi publicznej.
13. Wsparcie organów publicznych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
14. Praktyka i wypracowane orzecznictwo w tym zakresie.
15. Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu spraw.
16. Pytania i odpowiedzi w trakcie omawiania ww. punktów.

Uwaga! Istnieje możliwość przesłania pytań dodatkowych dotyczących innych niewymienionych w programie szkolenia aspektów związanych z postępowaniem administracyjnym prowadzonych przez zarządców dróg publicznych do 5 dni przed szkoleniem.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
zarządców dróg publicznych (miejskich i powiatowych)

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice,
ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Smala,
tel. 32 206 98 43,
32 259 86 73,
32 253 84 09 w. 30, marcin.smala@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej www.okst.pl do 8 września 2017 r. 

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia