Wydawanie decyzji administracyjnych przez zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji reklam przy drogach publicznych
Termin: Piątek, 15 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 359 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl

TERMIN SZKOLENIA:
15 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00.

CENA: 359zł/os. netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

Rabat 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji!

SZKOLENIE MA NA CELU:
Zakres szkolenia obejmuje teoretyczną oraz praktyczną stronę prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na lokalizację reklamy.

POLECAMY RÓWNIEŻ

Poznań, 14 września:

Wydawanie decyzji administracyjnych dla zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych.

Przy jednoczesnym zgłoszeniu osób na szkolenie 14 i 15 września z tej samej instytucji dodatkowy RABAT 10%.

PROGRAM:

1. Ustawowy i rozporządzenia obowiązujące w zakresie postępowań dotyczących wydawania decyzji na lokalizację reklamy.
2. Pozaustawowe dokumenty stanowiące przesłanki do wydania decyzji administracyjnej.
3. Pojęcie reklamy.
4. Powierzchnia reklamy.
5. Prawne wymagania dotyczące sytuowania reklam przy drogach publicznych.
6. Krawędź jezdni drogi publicznej.
7. Ustawowe odległość reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej i wyjątki od niej.
8. Reklama, a bezpieczeństwo ruchu drogowego (umowa międzynarodowa AGR, audyty BRD, etc.).
9. Wymagania formalne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.
10. Tryby procedowania – główny i uzgodnieniowy.
11. Pełnomocnicy stron.
12. Instytucja „zawiadomienia" stron i podmiotów.
13. Terminy wydania decyzji administracyjnej.
14. Doręczenia.
15. Postępowanie odwoławcze.
16. Reklamy bez zgody zarządcy drogi publicznej.
17. Wsparcie organów publicznych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
18. Praktyka i wypracowane orzecznictwo w tym zakresie.
19. Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu wniosku.
20. Pytania i odpowiedzi w trakcie omawiania ww. punktów.

Uwaga! Istnieje możliwość przesłania pytań dodatkowych dotyczących innych niewymienionych w programie szkolenia aspektów związanych z postępowaniem administracyjnym prowadzonych przez zarządców dróg publicznych do 5 dni przed szkoleniem.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
zarządców dróg publicznych.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice,
ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Smala,
tel. 32 206 98 43,
32 259 86 73,
32 253 84 09 w. 30, marcin.smala@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej www.okst.pl do 8 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia