Komunikacja interpersonalna - zarządzanie konfliktem
Termin: Czwartek, 21 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 339.00 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl

TERMIN SZKOLENIA:
Poznań, 21 września 2017 r., godz. 10.00-15.00

CENA: 339 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

CELE SZKOLENIA:

• przekazanie podstawowych informacji o komunikacji oraz rodzajach konfliktów (konflikt jako element komunikacji interpersonalnej),

• przekazanie elementów budowania kontaktu i podstaw konstruktywnego porozumiewania się,

• pokazanie sposobów rozwiązywania konfliktów.

SPODZIEWANE EFEKTY SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW:

• umiejętność zdefiniowania pojęcia konfliktu i jego rodzajów,

• umiejętność określenia powstających problemów i źródła konfliktu,

• poznanie warunków budowania kontaktu i konstruktywnego porozumiewania się,

• poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów,

• umiejętność rozpoznania swoich właściwych i niewłaściwych sposobów rozwiązywania konfliktów.

PROGRAM:
1. Komunikacja interpersonalna:
• informacje ogólne,
• formy,
• warunki,
• utrudnienia.
2. Konstruktywne porozumiewanie się - budowa kontaktu:
• pierwsze wrażenie,
• język,
• skuteczne słuchanie.
3. Konflikt społeczny jako element komunikacji interpersonalnej:
a. definicja, istota konfliktu, fazy,
b. przyczyny,
c. rodzaje (omówienie, przykłady):
• międzygrupowy,
• wewnątrzgrupowy,
• interpersonalny,
• wewnętrzny,
• międzynarodowy,
• globalny,
• relacji,
• danych (informacji),
• interesów,
• strukturalny,
• wartości.
4. Konflikt negocjowany i nienegocjowalny (np. religijny, wartości - przykłady, dyskusja).
5. Asertywność (wybrane elementy, omówienie, przykłady):
• postawa,
• sztuka odmawiania,
• ochrona granic,
• oczekiwania .
6. Style rozwiązywania konfliktów (omówienie, przykłady):
• unikanie,
• uleganie,
• walka,
• współpraca,
• kompromis.
7. Zarządzanie konfliktem:
• stymulowanie,
• ograniczenie,
• dominacja,
• rozwiązywanie (negocjacje, mediacje, arbitraż, kompromis, współpraca).
8. Spór konstruktywny.
9. Zakończenie, podsumowanie.

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji pomocowych (OPS, PCPR, DPS), pracownicy firm, wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Każdy kto chce poznać i pogłębić temat porozumiewania się, uświadomić sobie w jaki sposób reagować w sytuacjach konfliktowych oraz poznać nowe sposoby ich rozwiązywania – jak zbudować kontakt, żeby konfliktu unikać.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73,
32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl

www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Berger
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 25
magdalena.berger@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem lub poprzez formularz na www.okst.pl do 15 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia