INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dawny ABI) W SEKTORZE PUBLICZNYM W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Termin: 25 września - 26 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 699.00 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79A, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA:
25-26 września 2017 r., godz. 9.30-15.30.

CENA: 699 zł netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu do 31.08 cena 599 zł/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• uczestnicy szkolenia poznają nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które będą stosowane od maja 2018 r.,

• uczestnicy uzyskają wiedzę na temat wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych, który zastąpi Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

• w trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady wykonywania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
czyli nowego obowiązku ciążącego na administratorach danych,

• prowadzący omówi nowe instytucje prawa ochrony danych osobowych i ich stosowanie w sektorze publicznym, takie jak prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym,

• uczestnicy zapoznają się z nowymi zasadami zabezpieczenia danych osobowych opartymi o regułę privacy by design.

 

PROGRAM:

Dzień 1.
1. Nowe europejskie prawo ochrony danych osobowych:
• Czym różni się nowe prawo ochrony danych od obowiązującej ustawy?
• Podstawowe pojęcia RODO;
• Terytorialne stosowanie RODO;
• Zastosowanie RODO do podmiotów publicznych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym:
• Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;
• Obowiązki informacyjne przy gromadzeniu danych;
• Zasada minimalizmu, zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych;
• Nowe uprawnienia: prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych.
3. Pozycja prawna i obowiązki Inspektora Ochrony Danych:
• Kto może zostać IOD?
• Gwarancje niezależności IOD
• Zadania IOD
• Co z dotychczasowymi ABI?

Dzień 2.
1. Podejście oparte na ryzyku, czyli nowe zasady zabezpieczenia danych osobowych:
• Podejście oparte na ryzyku (Risk based approach)
a dotychczasowe regulacje zabezpieczenia danych osobowych;
• Wymagania systemów informatycznych;
• Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w świetle wytycznych Grupy Roboczej;
• Procedura uprzednich konsultacji z organem nadzorczym.
2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych:
• Nowy organ ochrony danych osobowych;
• Przebieg kontroli wg projektowanych przepisów krajowych;
• Nowe uprawnienia: prawo do zapomnienia, prawo
do przenoszenia danych.
3. Dokumentacja ochrony danych osobowych a RODO:
• Co z dotychczasową dokumentacją?
• Jakie zmiany w dokumentacji?

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób odpowiedzialnych za sprawy danych osobowych
w organizacji, kierowników jednostek organizacyjnych sektora publicznego

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73,
32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Smala
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 30
marcin.smala@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem lub poprzez formularz na www.okst.pl do 19 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia