Gospodarka nieruchomościami. Nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych. Warsztaty rachunkowo-prawne
Termin: Piątek, 22 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł

22 września 2017 r., godz. 9.00 – 14.00

CELE SZKOLENIA:
Szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń należności w obszarze gospodarki nieruchomościami.
W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką rozliczania należności na bazie praktycznych przykładów z jakimi mają do czynienia w swej działalności w aspekcie prawnym i księgowym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego. Adresatem szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrożenie zmian wprowadzanych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami

PROGRAM:
1. Należności z obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – nowe zasady prowadzenia rozliczeń – przykłady.
2. Trwały zarząd – nowe zasady związane z gospodarowaniem nieruchomością oddaną w trwały zarząd – przykłady.
3. Aktualizacja opłaty rocznej – zasady.
4. Opłata adiacencka – zasady prowadzenia rozliczeń.
5. Zasady umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania spłaty na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę – podmioty właściwe do zastosowania ulg – przykłady.
6. Odsetki i ich naliczanie (5%, 7%, 9,5% oraz brak odsetek) – przykłady.
7. Inne zagadnienia o charakterze prawnym i rachunkowym w tym windykacja należności – przykłady.
8. Wyjaśnienia RIO a praktyka działania j.s.t oraz zagadnienie spraw w okresie przejściowym.
9. Pytania i dyskusja.

CENA: 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Moniuszki 7, 40 - 005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 19 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia