Faktura elektroniczna w 2017 roku, uregulowania prawne, najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF
Termin: Piątek, 15 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł

15 września 2017 r., godz. 9.00 – 14.00

CELE SZKOLENIA:
• Zapoznanie uczestników z obecnie istniejącymi sposobami wysyłania i otrzymywania faktur, w tym w formie elektronicznej.
• Na szkoleniu zostaną omówione możliwe rozwiązania w zakresie wysyłania i otrzymywania faktur, etapy wdrażania i funkcjonowania faktury elektronicznej w podmiocie.
• Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem faktur i faktur elektronicznych oraz sposoby ich rozwiązania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej istniejącego stanu prawnego, najnowszego orzecznictwa sądowego oraz najnowszych zmian w związku z uchwaleniem nowej Dyrektywy Rady oraz nowych uregulowań związanych z fakturami elektronicznymi.
• Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z funkcjonowaniem faktur i e-faktur oraz jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

METODOLOGIA SZKOLENIA:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
• Głównych Księgowych, pracowników księgowości otrzymujących faktury zakupowe;
• Pracowników działów wystawiających faktury sprzedażowe, także w formie elektronicznej;
• Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zakupów i sprzedaży;
• Osób odpowiedzialnych za wdrażanie i funkcjonowanie faktur elektronicznych.

PROGRAM:
1. Omówienie podstaw prawnych:
• Uregulowania zawarte w Ustawie o VAT.
• Rozporządzenie w sprawie wystawiania e-faktur.
• Inne regulacje krajowe i unijne.
• Schemat obiegu e-faktury w organizacji.
2. Cechy faktury elektronicznej określone w Rozporządzeniu i Ustawie o VAT:
• Autentyczność pochodzenia.
• Integralność treści.
• Czytelność faktury.
3. Bezpieczny podpis elektroniczny:
• Pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego.
• Wdrażanie systemu u podatnika.
• Kiedy można stosować bezpieczny podpis elektroniczny?
• Wady i zalety systemu oraz koszty jego wprowadzenia.
• Bezpieczny podpis elektroniczny a system EDI.
4. Wymiana danych elektronicznych (EDI):
• System EDI – co to jest?
• Uregulowania prawne i unijne dotyczące systemu EDI.
• Wdrażanie systemu u podatnika.
• Obowiązkowe elementy umowy dotyczącej systemu EDI.
• Zmiana umowy a zasady funkcjonowania systemu.
5. PDF i inne formy przesyłania faktury elektronicznej:
• Zasady funkcjonowania formy PDF.
• Obowiązki po stronie podatnika.
• Konieczność zagwarantowania kontroli biznesowych.
• Praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem PDF.
6. Przechowywanie faktur elektronicznych:
• Zasady ustawowe przechowywania e-faktur.
• Kontrola podatkowa a funkcjonowanie systemu e-faktur: zakres oraz sposób kontroli.
• Przechowywanie e-faktur poza granicami kraju.
• Archiwizacje we własnym zakresie – obowiązki podatnika.
• Zlecenie archiwizacji podmiotowi zewnętrznemu – o czym należy pamiętać?
7. Korekta oraz duplikat e-faktury:
• Zasady wystawiania korekt e-faktury.
• Moment skorygowania podatku należnego wykazanego na e-fakturze.
• Moment rozliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem e-faktury.
• Czy faktura korygująca tylko w formie elektronicznej w przypadku gdy faktura pierwotna została wysłana w formie elektronicznej?
• Zasady wystawiania duplikatu e-faktury.
8. Problemy praktyczne związane z fakturami elektronicznymi:
• Treść e-faktury, w tym faktura zbiorcza.
• Formy otrzymywania e-faktury.
• Dekretacja księgowa a e-faktura.
• Faktury elektroniczne dla osób fizycznych.
• Zgoda domniemana na otrzymywanie e-faktur.
• Sposoby cofnięcia zgody na otrzymywanie e-faktur przez Odbiorcę – skutki praktyczne.
• Hakerzy w sieci a ryzyko związane z e-fakturami – sposoby zabezpieczeń.

CENA: 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Moniuszki 7, 40 - 005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 12 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia