Efektywne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników
Termin: Środa, 13 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 339.00 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA:
Poznań, 13 września 2017 r., godz. 10.00 -15.30.

CENA: 359 zł/os. netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu zarządzania grupą/zespołem;

• pozyskanie wiedzy i umiejętności nt. sposobów zwiększenia motywacji u członków grupy/zespołu;

• znajomość stylów kierowania
grupą/ zespołem;

• świadomość procesu grupowego i jego wpływu na rozwój grupy;

Oferowane szkolenie to:
• praca z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej, warsztatów, przewagą części praktycznej.

PROGRAM:
1. Gra szkoleniowa – integracja grupy / zespołu.
2. Wprowadzenie – różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy.
3. Warsztat I – Kompetencje:
• menedżer czy lider, cechy przywódcy, umiejętności przywódcy;
• świadome przywództwo;
• narzędziownia menedżera;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• budowanie zespołu – dobór członków, rozwój i zaangażowanie.
4. Warsztat II – Style kierowania grupą / zespołem:
• psychologia szefa;
• proces grupowy;
• zarządzanie zespołem osób dorosłych;
• fazy rozwoju grupy;
• dopasowanie stylu do sytuacji.
5. Warsztat III - Motywowanie zespołu, zarządzanie relacjami:
• znaczenie świadomości celów w motywowaniu członków grupy/zespołu;
• co motywuje członków mojej grupy/zespołu – indywidualizacja procesu motywacji;
• narzędziownia menedżera – motywatory materialne oraz pozamaterialne;
• systemy ocen pracowniczych i ich rola;
• feedback – profesjonalne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej.
6. Warsztat IV - Zarządzanie grupą/zespołem:
• komunikacja – werbalna i niewerbalna, jakość procesu komunikacji i jej wpływ na zarządzanie grupą/zespołem;
• aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania;
• bariery komunikacyjne – co nam przeszkadza w porozumieniu;
• delegowanie zadań – co delegować, w jaki sposób, komu, błędy w delegowaniu;
• kontrola zespołu.

ADRESACI SZKOLENIA:
Kadra zarządzająca, osoby zarządzające zespołami pracowniczymi, projektowymi oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice,
ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73,
32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Renata Bąk
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 24
renata.bak@okst.pl

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem  lub za pośrednictwem strony internetowej www.okst.pl do 8 września 2017 r. 

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia