Podstawy zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz przyczyny ich uchylania przez sądy w praktyce zarządu nieruchomościami sprawowanego przez gminy
Termin: Czwartek, 21 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł

21 września 2017 r., godz. 10.00-15.00

CELE SZKOLENIA:
• wskazanie zasad prowadzenia zebrań wspólnot mieszkaniowych wraz z szczegółową dokumentacją wymaganą przez przepisy ustawy o własności lokali, doktrynę i utrwalone orzecznictwo sądowe,
• praktyczna nauka:
 formułowania uchwał wspólnot mieszkaniowych wraz z uchwałami budżetowymi i planami gospodarczymi wspólnot,
 podstaw zaskarżania uchwał wspólnot i ich uchylania przez sądy oraz skutków prawnych i faktycznych dla wspólnot wraz z zagadnieniem odszkodowań dla członków wspólnot oraz kosztów prowadzonych spraw w sądach.

ADRESACI SZKOLENIA:
pracownicy jst odpowiedzialni za zarząd i administrację nieruchomościami znajdującymi się w zasobie gminnym, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów obsługi klienta i obsługi związanej z bieżącą eksploatacją nieruchomości i inne osoby zajmujące się gospodarką nieruchomościami.

PROGRAM:
1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – katalog czynności oraz przesłanki oceny podejmowanych czynności przez jst zarządzające nieruchomościami we współwłasności.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z procedurą przygotowania treści uchwały oraz załączników do uchwał.
4. Właściwa treść oraz zakres podejmowanych uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym – przyczyny uchylania uchwał przez sądy wraz oraz skutki prawne i faktyczne dla podmiotów zarządzających.
5. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów oraz rodzaje pełnomocnictw dla członków wspólnot w praktyce zarządcy – protokoły z zebrań oraz inne załączniki do uchwał wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
6. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nie istnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez sądy – zagadnienie straty, szkody i kosztów sądowych dla wspólnot mieszkaniowych.
7. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

CENA: 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel. 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Berger
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 25
magdalena.berger@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na www.okst.p do 15 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia