Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – zmiany od lipca 2017 r.
Termin: Wtorek, 19 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79 A, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA:
19 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00.

CENA: 359zł/os. netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

Rabat 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji!

SZKOLENIE MA NA CELU:
• Przedstawienie zmian wprowadzonych w przepisach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od lipca 2017 r., m. in. dotyczących solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe;

• Omówienie zasad prawidłowego zabezpieczania zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem zmian prawnych;

• Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, m. in. w zakresie przedmiotu opodatkowania, terminów, zwolnień, łącznego zobowiązania podatkowego.

PROGRAM:

1. Zmiana zasad solidarnej odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe w przypadku zwolnienia
od podatku jednego ze współwłaścicieli, wprowadzona ustawą
z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.
2. Nowe zasady zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w formie zastawu skarbowego (Rejestr Zastawów Skarbowych, wniosek o wpis, zawiadomienie o dokonaniu wpisu, dostęp do danych zawartych w rejestrze).
3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w 2017 r.
4. Podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (właściciel, samoistny posiadacz, posiadacz nieruchomości gminy, współwłaściciel).
5. Budynek i budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
6. Opodatkowanie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
7. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
8. Podatek rolny: rodzaje gruntów objęte podatkiem, pojęcie użytków rolnych, definicja gospodarstwa rolnego, grunty rolne we współwłasności a stawka podatku rolnego.
9. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym – z urzędu i na wniosek (kolejność, kontynuacja).
10. Zasady opodatkowania podatkiem leśnym, ustalenie wysokości podatku, zwolnienia od podatku leśnego.
11. Ustalenie zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego.
12. Zasada jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego a zmiana wysokości podatku w trakcie roku.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się wymiarem
oraz monitorowaniem zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

DANE DO KONTAKTU:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice,
ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Smala,
tel. 32 206 98 43,
32 259 86 73,
32 253 84 09 w. 30, marcin.smala@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej www.okst.pl
do 14 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia