Jak przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy? Profesjonalna obsługa inwestora w gminie i powiecie
Termin: 19 września - 20 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 529 zł

MIEJSCE SZKOLENIA: Poznań, biurowiec OMEGA ul. Dąbrowskiego 79A, XI piętro. Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA: 19 - 20 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00.

CENA: 529 zł netto/os.

Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym wybranym dniu. Koszt uczestniczenia w jednym dniu szkolenia wynosi 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

CELE SZKOLENIA:

• przekazanie dobrych praktyk w pozyskiwaniu inwestorów dla jst wynikających również z doświadczeń szkolącego,

• przedstawienie korzyści wynikających z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej, wykorzystania atutów jst, wreszcie pozyskanie praktycznej wiedzy o zakresie możliwych (prawnie ograniczonych) możliwości negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz w jaki sposób zabezpieczyć interes jst i osiągnąć sukces w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Wszystkie zagadnienia będą omówione na konkretnych przykładach przykładach w formie wykładu oraz warsztatów, podczas których wspólnie z uczestnikami szkolenia przeprowadzony zostanie przykładowy proces od pozyskania inwestora do realizacji inwestycji, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany nie tylko w jst.

PROGRAM:

DZIEŃ I ( WYKŁADOWY):
1. Po co samorządowi jest potrzebny inwestor w gminie, powiecie, województwie, samorząd partnerem dla biznesu, wpływ inwestycji na rozwój samorządów – omówienie roli samorządu w przyciąganiu inwestorów.
2. W jaki sposób stwarzać tzw. dobry klimat dla rozwoju inwestycji w samorządzie – omówienie dobrych i złych praktyk w promowaniu się samorządów na rynku inwestycyjnym.
3. Wyszukiwanie mocnych i słabych stron samorządu w kontekście lokowania inwestycji, profilowanie wizerunku samorządu w środowisku biznesowym, wybór i analiza mocnych i słabych stron samorządu - na którego „konia" postawić aby odnieść sukces, lepszy jeden duży inwestor czy wielu małych inwestorów, wykorzystanie naturalnych walorów gminy, powiatu, województwa jako magnesu dla inwestycji, efekt „kuli śnieżnej".
4. Infrastruktura techniczna a lokowanie inwestycji.
5. Profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej czyli „mówimy tylko prawdę" - wiarygodność samorządu w przekazywaniu inwestorowi informacji o warunkach inwestowania w gminie, powiecie, województwie, kraju. Docelowe grupy odbiorców. Szukać inwestora aktywnie czy czekać „aż sam przyjdzie"?
6. Wykorzystanie zewnętrznych możliwości dla pozyskiwania inwestorów w samorządach – wsparcie państwa, Specjalne Strefy Ekonomiczne, programy pomocowe i promocyjne, fundusze zewnętrzne.
7. Inwestorzy zagraniczni a inwestorzy krajowi i co z tego wynika dla samorządu w aspekcie przyciągania kapitału.
8. Zabezpieczenie interesu samorządu w procesach inwestycyjnych.
9. Pozyskaliśmy inwestora i co dalej? - podsumowanie wykładu/szkolenia

DZIEŃ II (WARSZTATOWY):
1. Profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej:
a) forma oferty;
b) objętość oferty oraz rodzaj przekazywanych informacji;
c) dobór odpowiednich atrybutów oferty do docelowej grupy jej odbiorców;
d) uwypuklanie atutów, „przysłanianie" wad;
e) publikowanie oferty inwestycyjnej.
2. Poszukiwanie potencjalnych inwestorów, docieranie do odbiorców:
a) czekać na inwestora czy aktywnie szukać , a jeśli tak, to jak i gdzie szukać aby znaleźć?
b) gdzie biznes szuka informacji o ofertach inwestycyjnych i jak to wykorzystać.
3. Jak odróżnić prawdziwego inwestora od „spekulanta ziemią"? Techniki negocjacyjne. Zespoły negocjacyjne, podział obowiązków w zespole:
a) o co pyta zawsze potencjalny inwestor a o co zainteresowany tylko korzystnym obrotem nieruchomością, umiejętność odczytywania zamiarów zainteresowanego;
b) dobór miejsca, czasu i warunków rozmów z inwestorem;
c) kto powinien znaleźć się w zespole negocjacyjnym, podział kompetencji;
d) zakres możliwych ustaleń na gruncie obowiązującego prawa.
4. Od rozmów do negocjacji:
a) jak przygotować się do rozmów i negocjacji;
b) „mówimy tylko prawdę" czyli wiarygodność samorządu w przekazywaniu inwestorowi informacji o warunkach inwestowania w gminie, powiecie, województwie;
c) „small talk" - czyli jak zacząć rozmowy;
d) nie dać narzucić sobie narracji, czyli techniki wywierania wpływu i umiejętność radzenia sobie z nimi;
e) najlepsza możliwa alternatywa, czyli jak reagować gdy nie możemy spełnić wszystkich oczekiwać inwestora;
f) „mowa ciała „ - czytanie „między wierszami", wykorzystanie w negocjacjach;
g) „nie wiemy....ale się dowiemy" - na czym polega profesjonalne podejście do inwestora w negocjacjach.
5. Inwestorzy zagraniczni, znajomość uwarunkowań kulturowych wśród przedstawicieli różnych narodów.
a) inwestorzy europejscy;
b) inwestorzy azjatyccy;
c) inwestorzy amerykańscy (Ameryka Północna);
d) inwestorzy polscy.
6. Profesjonalna obsługa inwestora:
a) szeptany marketing, czyli jak wpływa dobra obsługa inwestora na pozyskanie kolejnych, efekt „śnieżnej kuli";
b) udzielanie informacji nt. procedur administracyjnych i załatwiania spraw, osoba do kontaktu dla inwestora w urzędzie.
7. Korporacje, firmy rodzinne, przedsiębiorcy, spółki, konsorcja etc. - na co zwracać szczególną uwagę, dobór ofert, informacji, negocjacji.
8. Jak godzić potencjalnie rozbieżne cele inwestora i jst?

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Berger
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 25
magdalena.berger@okst.pl

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na www.okst.pl do 13 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia