NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I ICH WPŁYW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ EWIDENCJĘ KSIĘGOWĄ, WINDYKACJĘ ZALEGŁOŚCI I LIKWIDACJĘ NADPŁAT
Termin: Czwartek, 14 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 359.00 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl

TERMIN SZKOLENIA:
Poznań, 14 września 2017 r., godz. 10.00-15.00

CENA: 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały oraz publikację książkową, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
W dniu 27 kwietnia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, opublikowane w Dz. U. z 28 marca 2017r. pod poz. 659. Jednym z celów nowelizacji było wyeliminowanie wątpliwości w zakresie umarzania w całości lub w części należności mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny oraz stosowania ulg polegających na odraczaniu terminów płatności jak i rozkładaniu należności na raty. Ustawa zmieniająca wprowadziła również – nową dla jednostek samorządu terytorialnego – instytucję niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, gdy ich kwota nie przekracza 100 zł.

PROGRAM:
1. Konieczność dostosowania uchwał podjętych w j.s.t. dot. szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny do zmienionej ustawy o finansach publicznych.
2. Należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe w ewidencji księgowej urzędów j.s.t. i innych jednostkach organizacyjnych.
3. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych stanowiących dochód j.s.t. i Skarbu Państwa z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów ustawy o finansach publicznych.
4. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
5. Wpływ zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na rachunkowość i windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód j.s.t. i Skarbu Państwa.
6. Przedawnione należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
7. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do publicznoprawnych niepodatkowych należności budżetowych, z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych do ustawy egzekucyjnej
8. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości
9. Zagadnienia dot. stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym.
10. Wpisywanie dłużników cywilnoprawnych do rejestrów dłużników Biur Informacji Gospodarczej – jako sposób na likwidację zaległości w należnościach cywilnoprawnych:
11. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, konsultacje indywidualnych przypadków.

ADRESACI SZKOLENIA:
Skarbnicy, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych z działów księgowości i windykacji, zarządy budynków komunalnych oraz wszyscy zainteresowani.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. W. Pańki

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09 Fax. 32 259 86 73 w. 22
e-mail: szkolenia@okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Renata Bąk,
tel. 32 206 80 39, 32 253 63 77 w.24
renata.bak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na stronie internetowej www.okst.pl do 11 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia