Reforma oświaty i jej skutki budżetowo-księgowe. Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacja w gimnazjach, w szkołach zawodowych, w zespołach szkół i w nowej sieci szkół. Stosowanie nowej klasyfikacji budżetowej i problemy związane z cen11.09.2017389 zł netto/os. zł
Efektywne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników13.09.2017339.00 zł
Nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Księgowość i sprawozdawczość programu 500plus, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego14.09.2017389 zł netto/os. zł
Wydawanie decyzji administracyjnych przez zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych14.09.2017359 zł netto/os. zł
NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I ICH WPŁYW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ EWIDENCJĘ KSIĘGOWĄ, WINDYKACJĘ ZALEGŁOŚCI I LIKWIDACJĘ NADPŁAT14.09.2017359.00 zł
Faktura elektroniczna w 2017 roku, uregulowania prawne, najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF15.09.2017359 zł netto/os. zł
Wydawanie decyzji administracyjnych przez zarządców dróg publicznych w zakresie lokalizacji reklam przy drogach publicznych15.09.2017359 zł
Jak przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy? Profesjonalna obsługa inwestora w gminie i powiecie19.09.2017529 zł
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – zmiany od lipca 2017 r.19.09.2017359 zł netto/os. zł
Sztuka porywających wystąpień publicznych. Jak sprawić, żeby publiczność słuchała?20.09.2017349 zł netto/os. zł
Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość20.09.2017369 zł netto/os. zł
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Warsztaty20.09.2017369 zł netto/os. zł
Komunikacja interpersonalna - zarządzanie konfliktem21.09.2017339 zł netto/os. zł
Podstawy zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz przyczyny ich uchylania przez sądy w praktyce zarządu nieruchomościami sprawowanego przez gminy21.09.2017359 zł netto/os. zł
Komunikacja interpersonalna - zarządzanie konfliktem21.09.2017339.00 zł
Gospodarka nieruchomościami. Nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych. Warsztaty rachunkowo-prawne22.09.2017359 zł netto/os. zł
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dawny ABI) W SEKTORZE PUBLICZNYM W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)25.09.2017699.00 zł
Obecnie ABI a jutro inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI, (inspektorów), ASI27.09.2017369 zł netto/os. zł
Warsztaty przygotowujące do objęcia funkcji ABI i ASI. Nowe zadania - sprawdzenia, sprawozdania, jawny rejestr zbiorów danych.29.09.2017359 zł netto/os. zł
Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego, czyli prawo budowlane w praktyce - warsztaty29.09.2017359 zł netto/os. zł
Zmiany statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty. Prawo wewnątrzszkolne. Zasady tworzenia aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego i aktów kierownictwa wewnętrznego.29.09.2017359.00 zł

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia