Konkurs: Lider Lokalnej Społeczności
Wraz z miesięcznikiem Forbes zapraszamy do zgłaszania przywódców samorządowych do konkursu Lider Lokalnej Społeczności. Jego
rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród dla „Wójta Roku 2015” i „Burmistrza Roku 2015” nastąpi podczas VI Kongresu Regionów we 
Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2015 r.
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest od początku współorganizatorem Kongresu Regionów.
 
Nasz konkurs wyłoni wybitnych liderów samorządowych, potrafiących nie tylko sprawnie zarządzać swoją gminą, ale także realizować najlepsze 
praktyki szeroko rozumianego przywództwa samorządowego. Autorów szczególnych inicjatyw realizowanych w gminach, pomagających wzmacniać 
wspólnotę samorządową, wspomagających jej rozwój i pozwalających poprawiać jakość życia mieszkańców gminy.
 
Udział w konkursie to doskonała okazja do wypromowania nieszablonowych oraz nowatorskich działań, które podejmowane są lokalnie przez 
przywódców samorządowych i mają szansę wpisać się do kanonu dobrych praktyk zarządzania w Polsce.
 
Więcej informacji i formularze konkursowe dostępne są na stronie:

http://www.forbes.pl/liderzy-lokalnych-spolecznosci,kategoria,1448,1.htmlWSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia