Od stycznia 2014 roku, w partnerstwie z Gminą Szamotuły, realizujemy nowy projekt pt:

 

"Mój Samorząd - konsultacje społeczne w Gminie Szamotuły"

(działanie 5.4.2, POKL)

 

Cel ogólny projektu:

Wzmocnienie kompetencji obywateli i pracowników Gminy Szamotuły w zakresie efektywnego prowadzenia konsultacji społecznych poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, pomoc w realizacji efektywnego procesu konsultacji wraz z ewaluacją oraz promocję idei konsultacji społecznych od stycznia do grudnia 2014

 

Projekt obejmuje następujące działania:

1) Szkolenia dla JST i NGO w zakresie konsultacji społecznych

2) Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne w zakresie konsultacji społecznych

3) Zaplanowanie, wdrożenie i ewaluacja procedur konsultacji społecznych

 

Adresaci (grupa docelowa):

- pracownicy/pracownice Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

- działacze/działaczki lokalnych organizacji pozarządowych

 

 

Więcej informacji pod nr telefonu:

61 8533 433

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia